نوشته شده توسط : سرباز ولایت


باز هم نیامدی مهربانم !!!


تا کی از شما دور باشیم ای امام غریبم ؟


الان چند روزیه مردم ایران دارن واستون تزئینات می کنن

و به عشق شما شهر رو چراغونی می کنن


آخه چه جشنی وقتی محبوبمون تو غربت و غیبت هستش ؟


آقا جونم ، من که خیلی سیاه تر از این حرفام که بخوام برای

ظهور شما دعا کنم ولی دارم قسمتون میدم که

تو رو جون عمه ی بزرگوارتون و مادر عظیم الشانتان ظهور کنید


آقا جان زندگی بدون شما صفا نداره . . . .


آقا تو رو خدا ، . . . . .


 

دیگه باید باهاتون عشق بازی کرد

الان وقته لاو با مهربون ترین مخلوق خداس ،

کسی که خوبی ندیده از ما ولی همیشه هوامون رو داره

و واسمون دعا می کنه . . .


به خدا ، آقا جون همه ما به این رسیدیدم که مردم

این دنیا لیاقت محبت کردن و عشق ما رو ندارن ،

ولی نمیدونم چرا بازم نمیایم طرف شما ؟


کجایی آنکه‏ آماده ‏شده ای براى ریشه‏ کن ساختن ستمگران ؟


کجایی آنکه چشم براهت هستند براى راست کردن نادرستیها و کجیها ؟


کجایی آن مایه امید براى از بین بردن ستم و تجاوز ؟


    کجایی درهم شکننده شوکت زورگویان ؟    


کجایی ویران کننده بناهاى شرک و دو روئى ؟


کجایی ای نابود کننده اهل فسق و گناه‏ و طغیان ؟ 


کجایی ای پاره کننده دامهاى دروغ و بهتان ؟


کجایی ای نابود کننده سرکشان‏ و متمردان ؟


و کجایی ای . . . ؟؟؟بازم تو نوشتن کم آوردم و اشکام قطره قطره روی صفحه کلید کامپیوتر چکید . . .


آقا جونم خلاصه خیلی دلم واستون تنگ شده ، خیلی ،

فقط خودت میدونی چقدر


ولی هر وقت نا امید میشم و خیلی دل تنگ شما میشم این جمله منو آروم میکنه که