پس از پایان جنگ در سال 1369 ، منطقه کردستان ، کانی مانگا و پنجوین حضور او را در قرارگاه رمضان وجنگ با ضد انقلاب و اشرار غرب کشور به خاطر سپردند . دفاع هنوز برای مجید ادامه داشت ، او با بیش از هفتاد ماه حضور در جبهه ها ، شرکت در بیست عملیات را آوردگاه عشق خود کرده بود . در سال 70 13 در برابر سنت نبوی سر تعظیم فرود آورده و پس از آن ، دو پسر به نام های علی و مجتبی را از خود برای ما به یادگار گذاشت . در سال 1371 با آغاز کار تفحص لشکر 27 محمدرسول الله در منطقه جنوب او نیز به خیل جستجوگران نور پیوست . با تمام سختی های منطقه و ناراحتی جسمی ، عاشقانه به دنبال پیکر شهدا می گردید . پرکار و کم حرف بود و با اطلاعات دقیق از منطقه معبر میزد و با عروج دوست دیرینه اش شهید محمودوند او مسئول گروه تفحص لشکر 27 شد . گذر لحظه ها را بی صبرانه به امید وصال انتظار می کشید و سرانجام در برگریزان روزگار ، او در استقبال وصال یار بهاری شد و هفدهم مهر ماه سال 1380 دعای سرهنگ جانباز مجید پازوکی ، نزدیک پاسگاه وهب عراق منطقه عمومی فکه مستجاب شد و تربت او در قطعه 27 بهشت زهرا نزدیک مزار دوست همیشگی اش علی آقا ، دستگیر التماس دعاهای ره جویان است .